Teruggeven aan de natuur

on

Tussen Dorst en Rijen ligt een groot natuurreservaat; Surae. Dit stuk grond was tot 2005 het thuis van een natuurzwembad, kanovijver, trampolineveld en nog veel meer. Vernoemd naar de eerste zwemleraar die het natuurbad in beheer had, K.C. Kuit (Latijnse benaming: musculus triceps surae) was Surae een toeristentrekpleister waar zelfs mensen vanuit de randstad speciaal voor afreisden.

Helaas ging het aan het begin van het nieuwe millennium bergafwaarts met de natuurplassen. De ene na de andere tragedie speelde zich af in Surae. Meerdere verdrinkingen vonden plaats, blauwalg nam het water over en steeds minder mensen bezochten het bad. Door de opstapeling van gebeurtenissen werd Staats Bosbeheer gedwongen steeds hogere eisen te stellen, waar in 2005 niet meer aan tegemoet gekomen kon worden. Men besloot daarom het bad en de omringende grond weer terug te geven aan de natuur.

surae04

Vandaag de dag is Surae een groots reservaat waar vele verschillende diersoorten leven. Zo is het een huis voor ganzen, herten en schotse hooglanders. De dieren lopen vrij rond dus een bezoeker kan zo maar oog in oog komen te staan met een wilde koe. Het betreden van het vrije bos is dan ook geheel op eigen risico. De flora en fauna van Surae hebben zich zichtbaar positief verbetert. Toch blijft het reservaat zijn status als trekpleister behouden. Dagelijks bezoeken tientallen mensen het park om tot rust te komen of even het dagelijkse leven te ontvluchten.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Vaker doen
In 2012 kende Nederland nog maar 220 openluchtbaden ten aanzien van de 334 baden in 1988. Dit is een afnamen van 114 baden in slechts 24 jaar. Dit komt neer op een gemiddelde afnamen van bijna 5 baden per jaar, toch worden niet al deze gebieden teruggeven aan de natuur. Nederland kent slechts 355 natuurgebieden en op een bevolking van meer dan 17 miljoen mensen is dat weinig. Een gemiste kans aangezien het terug trekken in de natuur aantoonbaar helende werkingen heeft.

Ook het kijken naar de natuur heeft zo zijn effecten volgens een studie van Ulrich uit 1984. In het essay van Van den Berg en Van den Berg wordt beschreven hoe deze onderzoeker de effecten van het uitzicht in een ziekenhuis onderzocht. De helft van de onderzochte patiënten hadden uitzicht op de natuur en de andere helft niet. De patiënten met het uitzicht op natuur vroegen aanzienlijk minder om pijnstillers en leken sneller te genezen. Ook het Nederlandse Alterra heeft onderzoek gedaan naar dit fenomeen en hebben een stress meting getracht uit te voeren. Mensen die natuurbeelden hadden gezien leken sneller te herstellen van een stressvolle situatie dan mensen die veelal stedelijke beelden op het netvlies kregen. Toch blijven beide onderzoeken suggestief.

surae02

Ondanks dat de resultaten van natuur niet direct te meten zijn, blijken veel mensen baat te hebben bij een stukje groen in hun directe omgeving. Het activeert mensen om te bewegen en de kwaliteit van de lucht heeft een daadwerkelijk gezond resultaat op het lichaam. Het teruggeven van een natuurbad aan de natuur is dus zo’n gek idee nog niet. Het is iets wat we vaker zouden moeten doen.

Verwerking
Het terugkeren naar de natuur kan een persoon helpen bij verwerking. Volgens de website Ovides begint er naar 5 minuten al een helend proces in het brein. Een effect wat ik zelf aan levende lijven heb mogen ervaren. Na het verbreken van mijn relatie is natuurreservaat Surae mijn uitvlucht geworden. Ik ga er naar toe om mijn hoofd te luchten en mijn hart te verlichten. Door de rust en stilte kunnen mijn gedachten tot rust komen en weet ik langzaamaan alles een plaatsje te geven. De buitenlucht doet mij goed en ik ben dan ook dankbaar voor dit mooie stukje groen om mij heen.

surae25

Natuur kan stress verminderen en daarmee een hoop vervelende situaties voorkomen. Het verstedelijken van ons land moeten we dan ook proberen tegen te gaan, of minstens ondervangen met een hele hoop groen op straat.

Ik ben voor.

surae05

Advertenties