Ghost Tours: Ongemerkt leren

on

De straten zijn donker en er blaast een ijskoude wind. Je hoort niet op straat te zijn. Je bent dan ook alleen en om je heen is het doodstil. In het licht van de maan weet je het plein te vinden, waar Hij je op staat te wachten. De poortwachter van de Hel, de rechterhand van de dood. Je grijpt je eigen lantaarn extra stevig vast in de wetenschap dat dit je enigste manier terug is naar de echte wereld. Hij lacht, een ijskoude griezelige lach die je doet bevriezen. Vannacht krijg jij de unieke kans om de dood in ogen te kijken zonder dat je meegenomen wordt. Vannacht krijg jij een retourtje Hellevuur. 

Spannend sausje
Iedere avond van het weekend verzamelt zich een groep tussen 10 en 20 man zich op het Franciscanessenplein te Breda. Onder de begeleiding van een gids, gekleed als een poortwachter uit de zeventiende eeuw, zullen zij een nachtelijke wandeling maken door de stad. Deze wandeling wordt op verschillende locaties onderbroken zodat de poortwachter een spannend verhaal kan vertellen over de huidige locatie of het gebouw waar je bij staat. Een geschiedenislesje overgoten met een spannend sausje.

Historisch onderbouwd
Bram Limberger is de oprichter van Improved Movements en organisator van de Ghost Tours Breda. Voor zijn studie kwam hij in 2005 in Breda te wonen en werd verliefd op de stad. Hij besloot dit te combineren met zijn passie voor theater en kwam met het idee voor de spooktocht.

Bram kreeg toegang tot het stadsarchief van Breda en zette samen met de gemeente een route op langs verschillende culturele erfgoedgebouwen. Al de verhalen die hij aan zijn publiek verteld zijn historisch onderbouwd en gebaseerd op feiten. Zo krijgt de deelnemer van de tour ongemerkt een hoop informatie over de stad mee.

Interactief
Weinig mensen zullen er bij stil staan, maar Ghost Tours Breda is een prima alternatief leerprogramma. Doordat je interactief bezig bent en de locaties met eigen ogen kan zien, krijg je gelijk veel meer binding met het onderwerp. Daar komt nog eens bovenop dat het op een speelse manier gebracht wordt. Het zijn verhalen die je aan een ander kan door vertellen. Je onthoud ze daarom veel gemakkelijker dan de tekst uit een saai boek. Is de Ghost Tour daarmee de langgezochte oplossing voor alternatief onderwijs?

Actieve betrokkenheid
Als je iemand in een beroepenveld vraagt hoe zij zo goed zijn geworden in hun vaardigheden zullen er maar weinig antwoorden dat dit door hun opleiding komt. Werkervaring, goede ondersteuning van collega’s en vooral het zelf doen zijn de topantwoorden. Zo schreef dokter Richard Robinson in 1997 over zijn eigen leerervaringen als kinderneuroloog. Zijn stages waren verschrikkelijk en de lezingen op school deden hem weinig.

“Ik leerde voornamelijk van patiënten en vulde dat aan met lezen. De gebieden waar ik intensief onderzoek naar heb gedaan zitten nog als vers in mijn geheugen. Ook workshops met kleine groepen mensen die dezelfde discipline beheersen en aan het zelfde probleem werken waren verhelderend. Of juist mensen van verschillende disciplines, om zo de verschillende invalshoeken te kunnen zien.”

Robinson is niet uniek. Vele mensen delen deze leerervaringen en schrijven ze dan ook hoog aan. Het lijkt dan ook dat de sleutel naar het succesvol leren de actieve betrokkenheid van de student is. Wanneer een student zelf kan onderzoeken, fouten kan maken en kan beredeneren wat dan een betere oplossing zal zijn lijkt veel meer te bereiken tijdens het leren.

IMG_7676

Alternatief onderwijs
Een studie van Robert B. Davis legt de verschillen van het klassieke onderwijs en het alternatief onderwijs naast elkaar. Hij richt zich hierbij specifiek op het wiskundig onderwijs, waarbij hij naar de effecten van lesgeven kijkt.

Kijk naar een kind dat het patroon in vermenigvuldigen en delen probeert te ontdekken. Je zult zien dat een kind zijn aandacht verdeelt tussen het kijken naar de leraar om te zien wat er van hem verwacht wordt, en het bekijken van de symbolen op het papier.

Dit is heel anders wanneer je naar kinderen kijkt die aan het discussiëren zijn hoeveel lussen je kan maken wanneer je 24 meter kabel hebt en iedere lus 50 centimeter moet zijn. Deze kinderen zijn veelal bezig met het uitvoeren van de taak zelf.

De vraag die we onszelf moeten stellen is welke ervaring we de student mee willen geven.”

Oplossing
Het onderwijs is er in Nederland op achteruit gegaan. We hebben te maken met grotere klassen, meer individualisme en een tekort aan leraren. Naast de vraag of alternatieve leerprogramma’s de oplossing zijn is het ook maar de vraag of het haalbaar is. Kunnen wij (nog) van leraren verwachten dat zij op pad gaan met hun studenten? Kunnen wij (nog) van leraren verwachten dat zij de energie opbrengen om iedere student te stimuleren en te prikkelen om te leren? Kunnen wij iedere leerkracht in een poortwachter uit de zeventiende eeuw veranderen?

Het antwoord is nee.

Iedere student is immers een individu. Wat voor mij werkt, werkt voor een andere student niet en vice versa. Er zullen een hoop kinderen doodongeluk worden om iedere dag zelf dingen te moeten ontdekken, net zoals er een hele hoop kinderen doodongelukkig worden dat alles is voorgekauwd.

De oplossing lijkt dan ook simpel. Er zal meer alternatief onderwijs aangeboden moeten worden. Kinderen moeten meer tijd krijgen om te lezen, spelenderwijs te ontdekken en op onderzoek uit te gaan. Als dit in balans wordt gebracht met een leerkracht die gepassioneerd les kan geven, dan zijn we misschien wel eens in de buurt van een oplossing.

Misschien.

De klok slaat twaalf. Het is tijd om terug te keren naar de bewoonde wereld. Toch doet u mij een plezier. Wanneer u ooit de dood recht in de ogen kijkt, begroet u hem dan als een oude vriend.

Advertenties