Wat is een stad?

stad (de; v(m); meervoud: steden)

1 uitgebreid, samenhangend geheel van huizen en gebouwen

2 de bewoners: de hele stad spreekt erover

Technisch gezien is een stad niets meer dan een klein stuk afgebakend land waar veel mensen een residentie en/of werkplek hebben. Door de grote hoeveelheid inwoners op een minimaal aantal kilometers verwerft zo’n locatie stadsrechten. Gefeliciteerd, je mag nu meer belastingen heffen! Wanneer we echter wat meer afstand nemen en de stad beter analyseren, zullen we zien dat het veel verder gaat dan deze plastische omschrijving.

Je kan een stad zien als een broedplaats. Het trekt mensen aan vanwege de werkgelegenheid. Zoiets begint vaak klein, met een nederzetting die goed gelegen is. Langs het water, veel vruchtbare grond en dus aantrekkelijk om je te vestigen. Na een tijd is een of andere zoon uit een boerenfamilie het zat om de koeien te melken en begint een klein fabriekje. Al snel trekt dit mensen uit de omgeving aan. Het fabriekje groeit en het wordt drukker in de nederzetting. Er komt een café en het kapelletje wordt vervangen door een echte kerk. Het is nu een dorp. In het dorp wonen de rijkste mensen aan de hoofdstraat, maar daarom heen worden steeds meer huizen gebouwd. Er komt een tweede fabriek en dat betekend meer werknemers. De gemeente bouwt een hele wijk met kleine rijtjeshuizen, waar de arbeiders in terecht kunnen. Een derde fabriek, een vierde fabriek, het gaat maar door. Zo ook met de wijken en de voorzieningen. Het dorp krijgt nu namelijk ook een echte school, een kruidenier, een barbier, een melkboer, een herberg, een bank, een ziekenhuis en een groot gemeentehuis. Naar mate het dorp groeit, neemt het aantal voorzieningen toe. Tegen de tijd dat het een druk bolwerk van arbeiders is geworden, krijgt de vestiging stadsrechten en heeft het zichzelf op de kaart gezet als arbeidsrijke omgeving.

Metropool
Is de stad daarmee aan het einde van zijn ontwikkeling gekomen? In de meeste gevallen wel. Toch zijn er unieke situaties waarbij steden zichzelf verder weten te ontwikkelen. Vroeg in de ontwikkelingen van de stad beginnen zij met de aanleg van een goede infrastructuur. De wegen zijn goed begaanbaar en je kan overal even makkelijk komen. Ook educatie is een belangrijk onderdeel. Naast de basisschool kan men verder leren op het middelbare onderwijs en later wordt er zelfs ruimte vrijgemaakt voor een universiteit. Dit alles gaat gepaard met een grote openbare bibliotheek waar iedere inwoner gratis lid van mag worden. Bovendien zorgt men dat er voldoende groen in de stad blijft, waardoor mensen niet snel de behoefte hebben om terug te trekken naar het platteland. Er zijn sportfaciliteiten en kunstenaars kunnen hier gemakkelijk een werkplaats openen. Deze stad heeft daarmee een grote voorsprong op het gebied van educatie, kunst en recreatie in vergelijking met andere steden. Iets wat jaren later resulteert in hoger opgeleide inwoners, die meer verdienen en het geld weer terug stoppen in de ontwikkeling van de stad. Hiermee is een metropool geboren.

Er is dus een groot verschil tussen een metropool en een stad, terwijl ze vaak hetzelfde beginnen. Wat drijft mensen om de stad tot metropool te ontwikkelen? Intellect en educatie.

Verzamelplaats
Dat brengt ons terug naar de vraag wat een stad is. In de minst succesvolle zin van het woord is het een bonte verzameling arbeiders, die dicht bij het werk willen wonen. In de meest succesvolle zin van het woord is het een verzamelplaats voor intellecten, creatieveling, verschillende culturen en informatie. We kennen de betere stadsdelen en de mindere stadsdelen. In het laatste vindt vaak veel criminaliteit plaats en is de gemiddelde inwoner wat lager opgeleid. Dit vindt men net zo goed in een metropool als in een doorsnee stad, alhoewel de verhoudingen anders zullen liggen. Door deze constatering kunnen we echter wel de conclusie trekken dat een stad een prachtige weergave van onze samenleving is, op een beperkt aantal vierkante kilometers.

Advertenties